trainforskills

GPP – wszechstronne przygotowanie fizyczne

GPP (general physical preparedness) czyli wszechstronne przygotowanie fizyczne jest początkową częścią fazy przygotowawczej, bodaj najważniejszą, w rocznym planie treningowym sportowca. Okres ten polega na, jak sama nazwa wskazuje, ogólnym rozwoju fizycznym, który warunkuje wyniki w dalszych etapach szkolenia.

 

 

Adaptacja Fizjologiczna

Faza GPP wykorzystywana jest do zbudowania solidnych podstaw fizycznych oraz adaptacji fizjologicznych, które pozwolą sportowcowi wytrzymywanie obciążeń treningowych w następnych etapach szkolenia. Dokonuje się tego przez zastosowanie treningu o dużej objętości i średniej intensywności. Celem tej fazy jest rozwój każdego składnika sprawności fizycznej w celu poprawy zdolności do pracy. Im lepsza zdolność sportowca do pracy ukształtowana w okresie ogólnego przygotowania fizycznego, tym większe możliwości dostosowania do zwiększających się wymogów fizjologicznych i psychicznych treningu i zawodów. Badania i praktyka potwierdzają, że wyższy poziom przygotowania ogólnego pozwala na większy rozwój zdolności specjalnych w dalszych etapach treningu. Dodatkowo okres ten jest najważniejszy u młodych, rozwijających się sportowców. Natomiast czas jego trwania skraca się w przypadku profesjonalistów.

 

train for skills

 

 

Ćwiczenia we wszechstronnym treningu fizycznym

Ćwiczenia we wszechstronnym treningu fizycznym są ćwiczeniami nieswoistymi. Rozwijają one siłę, gibkość, ruchliwość, sprawność procesów tlenowych i beztlenowych. W tym celu możemy użyć ćwiczeń bez przyrządów (gimnastyka, kalistenika) lub z przyrządami nie używanymi w zawodach (drabinki gimnastyczne, worki, piłki lekarskie). Wszechstronne ćwiczenia fizyczne stawiają podwaliny pod następne treningi poprzez poprawę podstawowych zdolności ruchowych, które są podstawowym elementem programu GPP. Ćwiczenia te są niezbędne u młodych sportowców, u których należy wykształcić podstawowe wzorce ruchowe, ale również pełnią ważną rolę u sportowców, którzy nie mają solidnych podstaw treningowych. Dobrym rozwiązaniem może być wykonywanie ćwiczeń nie nawiązujących do danej dyscypliny sportu. Na przykład kolarz może uprawiać biegi w okresie poza sezonem, by rozwinąć sprawność sercowo-naczyniową.

Przykłady ćwiczeń stosowanych w fazie GPP:

  • kalistenika (ćwiczenia z masą ciała)
  • gimnastyka (ćwiczenia z przyrządami i bez)
  • cross trening
  • ćwiczenia z użyciem przyrządów nie związanych z dyscypliną (worki bułgarskie, drabinki koordynacyjne, piłki lekarskie itp.)

 

trainforskills

 

 

Czas trwania fazy GPP

U młodych zawodników w okresie rozwoju okres ten powinien być długi i trwać nawet kilka miesięcy. Natomiast w treningu doświadczonych sportowców nawet w tej fazie powinno brać się pod uwagę wymogi specyficzne danej dyscypliny sportu. Zadaniem trenera jest określenie ilości czasu poświęconego na konkretne ćwiczenia. Kształtując sprawność ogólną powinno używać się programu zrównoważonego, w którym pracujemy zarówno nad siłą mięśniową, gibkością oraz wytrzymałością. W celu poprawy tych parametrów należy wprowadzać zmienne treningowe w obszarze objętości i intensywności.

Czas trwania zależeć będzie rownież od:

  • indywidualnych wymogów sportowca
  • charakteru dyscypliny sportowej
  • długości fazy przygotowawczej oraz startowej

 

 

Podsumowując

Faza GPP jest niezbędna w rocznym planie każdego sportowca. Pozwala ona ukształtować niezbędne biologiczne zdolności ruchowe, które dają podstawy do treningu specjalistycznego. Stosowanie ćwiczeń i metod nie związanych z docelową dyscypliną sportową pozwala na uzupełnienie braków i pobudzenie mięśni zaniedbanych w trakcie sezonu. Umożliwia również rozwijanie wytrzymałości przez zastosowanie innych dyscyplin. Jest to korzystne z punktu widzenia długofalowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

 

Bibliografia:

 – Tudor O. Bompa, G. Gregory Haff „Periodyzacja. Teoria i metodyka treningu”

 

 

Trenuj mądrze i wypróbuj 12-tygodniowy TFS Athlete Program Lvl 1 uwzględniający fazę GPP oraz dalsze etapy treningu. Użyj kodu „tfslvl1”, a otrzymasz 20% zniżki 😉

Share

Dodaj komentarz